Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg  ngày 03/9/2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học  an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng  phó với dịch Covid-19; Thực hiện Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/9/2021 về việc hướng dẫn thực ...
> Xem chi tiết

CHUYÊN ĐỀ LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021.

CHUYÊN ĐỀ LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021.

Sáng ngày 30/10/2020, tại trường Tiểu học Tam Hiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã tổ chức chuyên đề môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1. Đến ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 23