Tin nổi bật
Tin nổi bật
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHỆ THỐNG HỌP TRỰC TUYẾN ZOOM
MỤC LỤC.. 2I.     Giới thiệu hệ thống Zoom... 3II.       Yêu cầu tham gia. 31.    Yêu cầu trang thiết bị 32.    Cài đặt ứng dụng. 3III.     Tạo một phòng họp trực tuyến. 4IV.     Thành viên tham gia phòng họp. 7V.   Các chức năng cơ bản của phòng họp. 9VI.     Cách khắc phục một số sự cố phổ biến khi sử dụng zoom... 10
> Xem chi tiết

THÔNG BÁO ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ công văn số 2703/SGDĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học ...
THÔNG BÁO ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ công văn số 2703/SGDĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0