Nâng cao hiệu quả dạy và học các môn năng khiếu qua việc sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường

Với mục đích đưa SHCM của tổ chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng, tránh tổ chức một cách hình thức, hàng tháng các đồng chí giáo viên  dạy các môn năng khiếu tổ chức sinh hoạt theo cụm trường. Đây là dịp các đồng chí giáo viên giao lưu học hỏi, chia sẻ và giúp đỡ nhau về phương pháp, tổ chức lớp học. Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng nâng cao năng lực ứng dụng hoạt động trải nghiệm, sáng tạo để các môn năng khiếu không còn là môn học có chất lượng không ổn định, các đồng chí giáo viên hăng hái xây dựng ý kiến, trao đổi các phương pháp dạy và học có hiệu quả.

Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường các môn năng khiếu: