HĐTN môn Tự nhiên và xã hội - Bài "Cơ quan hô hấp"

Sau khi học bài "Cơ quan hô hấp", học sinh nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào, thở ra. 

Học sinh Phạm Gia Khánh - Lớp 2A3 trải nghiệm làm mô hình phổi đơn giản.

Một số hình ảnh trong tiết dạy