Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai kế hoạch hoạt động trong cả năm học của nhà trường, lớp tới các bậc phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ phụ huynh về việc học của các con, đặc biệt là tại thời điểm này, khi tình hình dịch bệnh ...