THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

Xem trả lời

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 TRƯỜNG TH TAM HIỆP NĂM HỌC 2017-2018

Hỏi về thời gian đóng tiền họcHỏi về thời gian đóng tiền học

Xem trả lời

Lịch đóng tiền học của khối lớp 5 tháng 2, từ ngày 21/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018. 

Thời gian: sáng từ 7giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút. Chiều từ 13 giờ 45 phút đến 17 giờ.