LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2022

     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   
     Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022  
                
BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
 
Monday 03/01 
S: 07:30Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngNghỉ bù.   
C: 14:30Nghỉ bù.   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngNghỉ bù   
C: 14:00Nghỉ bù   
Tuesday 04/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Duyệt và hoàn chỉnh đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt các khối lớp.
- Các đồng chí đủ điều kiện tiêm phòng Vắc xin mũi 3 theo lịch.
   
C: 14:00- Làm việc trực tuyến
- 19:15: Kiểm tra cuối HK I môn Khoa học và Lịch sử-Địa lý
   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDuyệt và hoàn chỉnh đề KT cuối HK I môn Toán, Tiếng việt các khối lớp.   
C: 14:00Trực và làm việc tại trường Đ/c Hằng  
19:15Kiểm tra cuối HK I môn Khoa học và Lịch sử- Địa lý lớp 4,5   
Wednesday 05/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTrực và  làm việc tại trường.   
C: 14:00- Làm việc trực tuyến
- 19:15: Kiểm tra cuối HK I môn Tiếng Việt đọc hiểu và viêt lớp 2,3
   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc trực tuyến   
C: 14:00Trực và làm việc tại trường Đ/c Hằng  
19:15Kiểm tra cuối HK I môn Tiếng Việt đọc hiểu và viết lớp 2,3   
Thursday 06/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTrực và làm việc tại trường.   
C: 14:00- Làm việc trực tuyến
- 19:15: Kiểm tra cuối HK I môn Toán lớp 2,3 và môn Tiếng Việt viêt lớp 4,5.
   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc trực tuyến   
C: 14:00Trực và làm việc tại trường Đ/c Hằng  
19:15Kiểm tra cuối HK I môn Toán lớp 2,3 và Tiếng việt viết lớp 4,5   
Friday 07/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Trực và làm việc tại trường.
- Duyệt bài viết về gương điển hình tiên tiến khối 3.
   
C: 14:00- Đón đoàn kiểm tra PCCC của Công an huyện.
- 19:15: Kiểm tra cuối HK I môn Tiếng Việt (đọc hiểu) và Toán lớp 4,5.
   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc trực tuyến   
C: 14:00Đón đoàn kiểm tra PCCC của Công an huyện.   
19:15Kiểm tra cuối HK I môn Tiếng việt (đọc hiểu) và Toán lớp 4,5   
                
          HIỆU TRƯỞNG 
                
           Bùi Thị Thanh Hương
Bài viết liên quan