LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2021

     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  
     Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021 
               
BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
Monday 08/11
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngHọp BGH; đ/c Hương, Hoàn, Hà làm việc tại trường
- Đ/c Hằng, Huyền: rà soát hồ sơ viên chức của cả trường
  
C: 14:00KT việc thực hiện kiểm tra giữa HK I khối 4,5 môn Tiếng Việt (đọc và TLCH)Thực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Họp BGH  
C: 14:00Dự Kiểm tra giữa kỳ I môn TV ( đọc và TLCH) lớp 4 và 5.Thực hiện qua Zoom 
Tuesday 09/11
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Trực và làm việc tại trường
- '9h00: Duyệt đề kiểm tra giữa kỳ I
 Đ/c Chính 
C: 14:00KT việc thực hiện dạy và học Thực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngKiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên mônThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Trực và làm việc tại trường Đ/c Huệ, Hằng 
Wednesday 10/11
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng8:30: dự HN trực tuyến kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.Phòng họp trực tuyến UBND xã Tam Hiệp. 
C: 14:00- KT việc thực hiện dạy và học
- 19h: Dự chuyên đề Toán lớp 3A2
Thực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngKiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên mônThực hiện qua Zoom 
C: 14:00- Trực và làm việc tại trường.
- 19h15: Dự CĐ toán tại 3A2 
  
Thursday 11/11
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Trực và làm việc tại trường Đ/c Hoàn, Hà, Huyền 
C: 14:30Dự KT Kiểm tra giữa kỳ I môn TV ( đọc và làm BT) lớp 4 và 5Thực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngKiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.Thực hiện qua Zoom 
C: 14:00Dự Kiểm tra giữa kỳ I môn TV ( đọc và làm BT) lớp 4 và 5;  
Friday 12/11
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngDự tập huấn kiểm tra, đánh giá HS trên phần mềm CSDL Phòng học thông minh nhà trườngĐ/c Chính, Lan Hương, Quỳnh, Huyền Anh 
C: 14:00Dự Kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và TV ( viết)  lớp 4 và 5Thực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDự tập huấn kiểm tra, đánh giá HS trên phần mềm CSDLPhòng học thông minh nhà trường. 
C: 14:00 14h30: Kiểm tra giữa kỳ I môn Toán và TV (viết)  lớp 4 và 5.Thực hiện qua Zoom 
Saturday 13/11
   Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngDự SHCM với khối 2Thực hiện qua Zoom