LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2022

     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   
     Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022  
                
BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
 
Monday 10/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Trực và làm việc tại trường.
- Các lớp nộp bài dự thi ATGT.
 Đ/c Hà, Hoàn, Huyền trực  
C: 14:00- Làm việc trực tuyến.
- 18h: Kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt (đọc hiểu và viết) lớp 1.
 Có lịch phân công coi và giám sát KT riêng.  
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc trực tuyến.   
C: 14:00- Trực và làm việc tại trường.
- 18h: Kiểm tra cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 1(đọc hiểu và viết).
 Cỏ phân công coi và giám sát riêng.  
Tuesday 11/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTrực và làm việc tại trường. Đ/c Hà, Hoàn, Huyền trực  
C: 14:00- Làm việc trực tuyến.
- 19:15: Kiểm tra cuối HK I môn Toán khối lớp 1.
 Có lịch phân công coi và giám sát KT riêng.  
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc trực tuyến.   
C: 14:00- Trực và làm việc tại trường, rà soát CSVC, trang thiết bị dạy học.
- 19:15: Kiểm tra cuối HKI môn Toán lớp 1.
 Cỏ phân công coi và giám sát riêng.  
Wednesday 12/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Trực và làm việc tại trường.
- Các khối lớp nộp tranh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm.
 Đ/c Hà, Hoàn, Huyền trực  
C: 14:00- Làm việc trực tuyến.
- GV hoàn thành nhận xét, đánh giá HS trên CSDL ngành
   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc trực tuyến.   
C: 14:00- Trực và làm việc tại trường, rà soát CSVC, trang thiết bị dạy học.
- Kiểm tra việc hoàn thành đánh giá cuối HKI trên CSDL
   
Thursday 13/01 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTrực và làm việc tại trường. Đ/c Hà, Hoàn, Huyền trực  
C: 15:00- Dự hội nghị kiểm tra rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn huyện.
19:45: Dự tập huấn cùng GV khối 1 nội dung phương pháp dạy học môn Toán và Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực và trải nghiệm.
- Phòng họp số 3 UBND huyện  
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngHoàn thành báo cáo rà soát CSVC, trang thiết bị dạy học.   
C: 14:00- Trực và làm việc tại trường.
- 19:45: Dự tập huấn nội dung phương pháp giảng dạy môn Toán và Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực và trải nghiệm.
 GV lớp 1  
Friday 14/01 
S: 07:30Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTập huấn ứng dụng Office 365Thực hiện qua ZoomGV toàn trường  
08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDự tập huấn Ứng dụng Office 365 trong quản lý giáo án điện tử.Thực hiện qua Zoom  
C: 14:00Nghỉ học kỳ.   
Saturday 15/01 
 19:30Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngHọp phụ huynh các lớp.   
                
          HIỆU TRƯỞNG 
                
           Bùi Thị Thanh Hương
Bài viết liên quan