LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2022

     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  
     Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022 
               
BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
Monday 09/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Họp Ban giám hiệu
- Nhận thực phẩm theo lịch.
- Khối 3, 4, 5 Kiểm tra học kỳ môn Tin học theo Thời khóa biểu.
  
C: 13:45Dạy học bình thường  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Họp Ban giám hiệu
  
C: 13:45- Dạy học bình thường  
Tuesday 10/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
- Duyệt đề KT học kỳ II môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4,5
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- Duyệt đề KT học kỳ II môn Tiếng Việt
- 17H 05: Họp HĐSP tại lớp 2A5
  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Duyệt đề KT học kỳ II môn Khoa học và Lịch sử-Địa lý
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- Duyệt đề KT học kỳ II môn Tiếng Việt
  
Wednesday 11/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
- Duyệt đề KT học kỳ II môn Toán
  
C: 13:45Dạy học bình thường  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Duyệt đề KT học kỳ II môn Toán
  
C: 13:45Dạy học bình thường  
Thursday 12/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
- Kiểm tra cuối HKII môn Khoa học và Lịch sử-Địa lý
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17h05: Sinh hoạt chuyên môn các khối
  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- KT cuối học kỳ II môn Khoa học và Lịch sử-Địa lý lớp 4, 5
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17:05: Sinh hoạt chuyên môn các tổ khối.
  
Friday 13/05
S: 07:30Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngCB, GV, NV và học sinh tham gia sinh hoạt ngoại khóa tại khu trải nghiệm sinh thái Phù Đổng- Gia Lâm (cả ngày).  
08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngCB, GV, NV và học sinh tham gia sinh hoạt ngoại khóa.