LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2022

     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  
     Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022 
               
BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
Monday 16/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- Hoàn thành hội thu kế hoạch nhỏ.
  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDạy học bình thường.  
C: 13:45Dạy học bình thường.  
Tuesday 17/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDạy học bình thường.  
C: 13:45Dạy học bình thường.  
Wednesday 18/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDạy học bình thường.  
C: 13:45Dạy học bình thường.  
Thursday 19/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngKiểm tra cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5 (đọc hiểu), và lớp 1,2,3,4 (viết)  
C: 13:45Kiểm tra cuối HK II môn Toán lớp 1,2,3,4  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngPhối hợp giám sát kiểm tra cuối HK II môn Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5 (đọc hiểu); lớp 1,2,3,4 (viết)  
C: 13:45Phối hợp giám sát kiểm tra cuối HK II môn Toán lớp 1,2,3,4  
Friday 20/05
S: 07:30Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Kiểm tra cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 5 (viết) Đ/c Thu Hà, Thúy Vân kết hợp với GV trường THCS chấm bài. 
C: 13:45- Kiểm tra cuối HKII môn Toán lớp 5  Đ/c Thu Hà, Thúy Vân kết hợp với GV trường THCS chấm bài. 
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngPhối hợp giám sát kiểm tra cuối HK II môn Tiếng Việt lớp 5(viết)  
C: 13:45Phối hợp giám sát kiểm tra cuối HK II môn Toán lớp 5