LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2021

     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   
     Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021  
                
BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
 
Monday 27/12 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngHọp BGH, tiếp tục duyệt đề KT cuối HKI Đ/c Hà, Huyền, Hoàn làm việc tại trường  
C: 14:00Dự hội nghị tổng kết khối dân vận Hội trường UBND xã  
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Họp BGH, tiếp tục duyệt đề KT cuối HKI   
C: 14:00Trực và làm việc tại trường Đc Hằng  
Tuesday 28/12 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngDự giờ theo kế hoạchThực hiện qua Zoom  
C: 14:00Làm việc trực tuyến   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDự tập huấn phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh Đ/c Quỳnh, Huyền Anh  
C: 14:00Dự kỳ họp thứ ba HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026Hội trường UBND xã Tam Hiệp  
Wednesday 29/12 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTrực và làm việc tại trường Đ/c Hà, Huyền, Hoàn làm việc tại trường  
C: 14:00Làm việc trực tuyến   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngKiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn   
C: 14:00Trực và làm việc tại trường Đ/c Hằng  
Thursday 30/12 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTrực và làm việc tại trường Đ/c Hà, Huyền, Hoàn làm việc tại trường  
C: 14:00Làm việc trực tuyến   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngDự giờ và KT việc thực hiện quy chế chuyên môn.Thực hiện qua Zoom  
C: 14:00Trực và làm việc tại trường Đ/c Hằng  
Friday 31/12 
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngTrực và làm việc tại trường Đ/c Hà, Huyền, Hoàn làm việc tại trường  
C: 14:00Làm việc trực tuyến   
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngKiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên mônThực hiện qua Zoom  
C: 14:00Trực và làm việc tại trường.
19h15: HS  lớp 3,4,5 làm bài kiểm tra cuối HKI môn Tin học và Tiếng Anh
 Đc Hằng  
                
          HIỆU TRƯỞNG 
                
           Bùi Thị Thanh Hương