LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2022

     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  
     Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 28/05/2022 
               
BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
Monday 23/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
- Các tổ khối hoàn thiện danh sách khen thưởng.
- Xét hoàn thành CTTH lớp 5.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17h05: Các tổ khối họp bình bầu thi đua cuối năm học.
  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Xét hoàn thành CTTH lớp 5.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17h05: Các tổ khối họp bình bầu thi đua cuối năm học.
  
Tuesday 24/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
- Các tổ khối hoàn thiện danh sách lên lớp và biên bản bàn giao chất lượng.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17h05: Họp liên tịch mở rộng xét duyệt thi đua.
- 20h30: Họp với GVCN các lớp (thực hiện qua Zoom).
  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Các tổ khối hoàn thiện danh sách lên lớp và biên bản bàn giao chất lượng.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17h05: Họp liên tịch mở rộng xét duyệt thi đua.
- 20h30: Họp với GVCN các lớp (thực hiện qua Zoom).
  
Wednesday 25/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17h05: Họp PHHS các lớp.
  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- 17h05: Họp PHHS các lớp.
  
Thursday 26/05
S: 07:45Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dạy học bình thường
- Nhận thực phẩm theo lịch.
  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- BGH, VP chuẩn bị các nội dung tổng kết năm học.
- 20h30: Họp HĐSP nhận xét BGH và đánh giá viên chức (thực hiện qua Zoom).
  
S: 07:45Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dạy học bình thường  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- BGH, VP chuẩn bị các nội dung tổng kết năm học.
- 20h30: Họp HĐSP nhận xét BGH và đánh giá viên chức (thực hiện qua Zoom).
  
Friday 27/05
S: 07:30Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng- Dự Tổng kết năm học 2021-2022 tại sân trường.  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- Các lớp tổng kết năm học.
  
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởng- Dự Tổng kết năm học tại sân trường.  
C: 13:45- Dạy học bình thường
- Các lớp tổng kết năm học.
  
Saturday 28/05
S: 07:30Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngCác đồng chí bảo vệ, lao công dọn vệ sinh bể dạy bơi.