Kế hoạch tổ chức cho học sinh quay trở lại học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch đón học sinh trở lại học trực tiếp( 04.4.22).doc
Công văn số: 489/HDLN-SGDĐT-SYT Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học: 489-HDLN-SGDDT-SYT_02_03_2022_15h37p15__signed_91d58c197f.pdf

Công văn số: 976/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp: 2022_04_04_1649058298_ub-976-2022_signed.pdf

Công văn số: 608/UBND-GDĐT của UBND huyện Thanh Trì về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trở lại trường học trực tiếp: 608. UBND-GD&ĐT vv cho HS các khối lớp 1,2,3,4,5,6 trở lại trường học trực tiếp.pdf