28/07/20  Tin của trường  34
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC  2020 -  2021
 25/05/20  Tin của trường  114
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT và kế hoạch của nhà trường về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng cho năm học 2020-2021; ngày 4/5/2020 HĐSP nhà trường họp để nghe công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021.