31/08/20  Tin của trường  174
Căn cứ công văn số 2703/SGDĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021;Trường Tiểu học Tam Hiệp thông báo thời gian nhận lớp và khai giảng đối với các khối lớp.
 11/08/20  Tin của trường  182
Các biểu mẫu công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
 28/07/20  Tin của trường  200
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC  2020 -  2021