11/11/19  Tin của trường  2
Ngày 06/11/2019, trường tiểu học Tam Hiệp kết hợp với công ty Oishi tổ chức tập huấn cho học sinh các ký năng thoát hiểm trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm trong các tình huống sinh hoạt.100% học sinh toàn trường được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại sân trường và được hướng dẫn kỹ năng thoát ...
 05/11/19  Tin của trường  7
KH NOI BO 2019.doc QD KT NOI BO.doc QD VỀ VIỆC KTNB 2019.docx
 05/11/19  Tin của trường  8
Kê hoạch năm học 19.20_ TH Tam Hiep.doc