Ngày Hội sách năm 2019

Sáng ngày 22 tháng 04 năm 2019, trường Tiểu học Tam Hiệp tổ chức Ngày hội sách năm 2019.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nhằm mục đích tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách trên toàn thế giới 23/4, ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm đồng thời nhằm tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc”. Để khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2019 Trường Tiểu học Tam Hiệp long trọng tổ chức ngày hội đọc sách nhằm tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Tạo ra một không gian trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

    

Bài viết liên quan