01/02/21  Tin của trường  38
Trước tình hình diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì; Ban giám hiệu trường tiểu học Tam Hiệp gửi công văn hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh và dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh ...
 31/08/20  Tin của trường  218
Căn cứ công văn số 2703/SGDĐT-VP ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021;Trường Tiểu học Tam Hiệp thông báo thời gian nhận lớp và khai giảng đối với các khối lớp.
 11/08/20  Tin của trường  217
Các biểu mẫu công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT