EM YÊU BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

       Với mục đích tuyên truyền kiến thức về biển đảo cho học sinh, bồi đắp cho các em lòng tự hào dân tộc, tình yêu đối với biển, đảo. Cùng chung tay giữ gìn hải đảo biên cương của Tổ quốc, góp phần để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu về biển, đặc biệt là khẳng định chủ quyền “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam”....Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Em yêu biển đảo Việt Nam" thông qua hoạt động: tuyên truyền giới thiệu tủ sách Em yêu biển đảo trong thư viện nhà trường; hội thảo quyên góp ủng hộ quỹ vì biển đảo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì phát động; vẽ tranh biển đảo tôi yêu. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức dạy lồng ghép tích hợp chương trình biển đảo vào các môn học như Lịch sử và Địa lý. Với 14 đầu sách và hơn 40 cuốn sách có trong tủ sách Biển đảo quê hương, những cuốn sách trong tủ sách là nguồn tư liệu quý giá giúp học sinh có thêm kiến thức về vùng biển của đất nước, về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ các quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Biển đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các hải đảo và quần đảo cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta. Trong thời đại hòa bình hôm nay, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và thế giới, biển đảo càng có tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ học sinh hôm nay có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.

GV Tổng phụ trách tuyên truyền cho HS về nội dung biển đảo quê hương

 

Bức tranh của em Đình Phong lớp 3A4

 

Bức tranh của em Phạm Minh Quân lớp 5A1