Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" thành phố Hà Nội năm 2019

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" thành phố Hà Nội năm 2019.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" thành phố Hà Nội năm 2019, ngày 25 tháng 8 năm 2019, Ban giám hiệu trường tiểu học Tam Hiệp phát động cuộc thi trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì.

Để đảm bảo nội dung và kết quả dự thi, Ban giám hiệu đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu kỹ Thể lệ; hưởng ứng, triển khai, tham gia cuộc thi trên website: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn. Thời gian phát động từ tuần 2 tháng 8/2019. Khi tham gia cuộc thi, theo đề bài, người dự thi phải thực hiện đủ 02 phần: Thi trắc nghiệm và tự luận.

 

Bài viết liên quan