Kế hoạch dạy bơi hè 2019

Thực hiện Kế hoạch số 328/KH – UBND ngày 08/5/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc triển khai dạy bơi cho học sinh huyện Thanh Trì năm 2019; Ngày 10 tháng 5 năm 2019, trường Tiểu học Tam Hiệp xây dựng Kế hoạch số 59/KH-THTH về Kế hoạch tổ chức dạy bơi cho học sinh hè 2019.

      

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DẠY BƠI HÈ 2019

Thực hiện Kế hoạch số 328/KH – UBND ngày 08/5/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc triển khai dạy bơi cho học sinh huyện Thanh Trì năm 2019, trường tiểu học Tam Hiệp tổ chức dạy bơi cho học sinh tại bể bơi của nhà trường. Cụ thể:

 1. Đối tượng:

- Học sinh các trường tiểu học Tam Hiệp, tiểu học B Thị Trấn Văn Điển và trường Trung học cơ sở Tam Hiệp.

- Trường Tiểu học: học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2018- 2019

- Trường THCS Tam Hiệp: học sinh lớp 6, 7, 8 năm học 2018- 2019

2. Nội dung: Học 02 kiểu bơi cơ bản theo giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bơi trườn sấp và bơi ếch).

3. Học phí: 600.000đ/HS/Khóa học (20 buổi).

4. Thời gian học tập: 20 buổi/ khóa. Bắt đầu khai mạc từ 7h20’ ngày 7-6-2019 (thứ Sáu). Dự kiến:

+ Khóa 1: Học vào các ngày thứ Hai, Tư và Sáu.

+ Khóa 2: Học vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy. Các ca học cụ thể như sau:

- Sáng:   Từ 7h30 đến 11h00

+ Ca 1: Từ 7h30 đến 8h30

+ Ca 2: Từ 8h45 đến 9h45

+ Ca 3: Từ 10h00 đến 11h00

        - Chiều: Từ 14h00 đến 17h00.

+ Ca 4: Từ 14h00 đến 15h00

+ Ca 5: Từ 15h15 đến 16h15.

+ Ca 6: Từ 16h15 đến 17h15.

(Ban giám hiệu trường Tiểu học Tam Hiệp sẽ căn cứ vào số lượng thực tế học sinh đăng ký để chia các khóa và các ca bơi hợp lý, không ảnh hưởng đến các hoạt động chung của trường).

Vậy Ban giám hiệu trường TH Tam Hiệp trân trọng thông báo và kính đề nghị phụ huynh học sinh căn cứ vào tình hình sức khỏe của con em; quan tâm, tạo điều kiện cho con em tham gia; đến nộp đăng kí và học phí cho giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng HS tham gia để tổ chức sắp xếp và phân chia các ca học (ưu tiên những HS nộp đăng ký sớm sẽ xếp lớp theo nguyện vọng). PHHS chủ động liên hệ với GVCN để nắm được ca học bơi của con em và chủ động thời gian đưa đón.

Bài viết liên quan