Kế hoạch xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực năm 2020

Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Căn cứ Chương trình số 103-CTLT/ĐTN-PGD&ĐT ngày 28/9/2020 của Huyện đoàn, Hội đồng đội và Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì về Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Thanh Trì năm học 2020-2021;

          Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của nhà trường. 

Trường tiểu học Tam Hiệp xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 26/10/2020 trường tiểu học Tam Hiệp tổ chức Hội thảo xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực năm 2020 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Dựa trên các nội dung đã được xây dựng tại Kế hoạch số 126/KH-THTH ngày 01/10/2020 của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện các ban ngành, tổ khối đã tham gia đóng góp ý kiến để thực hiện đầy đủ 5 nội dung trọng tâm của kế hoạch để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch trong năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

Một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường hưởng ứng phong trào Trường học thân thiện, học sinh tích cực:

 

 

Bài viết liên quan