Kết quả hoạt động Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc Tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Báo cáo số 04/BC-THTH của trường Tiểu học Tam Hiệp về Kết quả công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.