LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU TUÀN 4 THÁNG 9 NĂM 2021

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, Ban giám hiệu nhà trường phân công lịch trực theo Kế hoạch cụ thể như sau:

 

Lịch trực BGH Tuan 3 T9.pdf

Bài viết liên quan