Lịch làm việc của Ban giám hiệu tuần từ 13/9/2021 đến hết ngày 18/9/2021

BuổiGiờHọ và tênNội dung công việcĐịa điểmLãnh đạo /
Người phối hợp
Thứ Hai 13/09
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngHọp Ban giám hiệuThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Dự giờThực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngHọp Ban giám hiệuThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Kiểm tra việc thực hiện dạy và học của giáo viênThực hiện qua Zoom 
Thứ Ba 14/09
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngLàm việc onlineThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Dự giờThực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc onlineThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Kiểm tra việc thực hiện dạy và học của giáo viênThực hiện qua Zoom 
Thứ Tư 15/09
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngLàm việc onlineThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Dự giờThực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc onlineThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Kiểm tra việc thực hiện dạy và học của giáo viênThực hiện qua Zoom 
Thứ Năm 16/09
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngHọp onlineThực hiện qua ZoomGV khối 1 
C: 14:00Dự giờThực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngKiểm tra việc thực hiện dạy và học của giáo viênThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Kiểm tra việc thực hiện dạy và học của giáo viênThực hiện qua Zoom 
Thứ Sáu 17/09
S: 08:00Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngLàm việc onlineThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Dự giờThực hiện qua Zoom 
S: 08:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngLàm việc onlineThực hiện qua Zoom 
C: 14:00Kiểm tra việc thực hiện dạy và học của giáo viênThực hiện qua Zoom 
Thứ Bảy 18/09
 15:10Bùi Thị Thanh Hương - Hiệu trưởngHọp Hội đồng sư phạmThực hiện qua Zoom 
 15:00Nguyễn Ngọc Chính - Phó hiệu trưởngHọp HĐSPThực hiện qua Zoom 
Bài viết liên quan