THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 572/UBND- KGVX ngày 27.2.2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho HS trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, các em học sinh sẽ trở lại trường học từ ngày 02.3.2021 ( thứ Ba) và dự kiến các con ăn bán trú ngay khi trở lại trường. Kính đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm, nhắc nhở con em tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và các biện pháp phòng dịch khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Bài viết liên quan