THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG SAU KỲ NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/05/2021

Toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường từ ngày  4.5.2021, để phòng dịch Covid-19.

THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/502021 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; học sinh toàn trường được nghỉ học từ ngày mai, 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian ở nhà, các em sẽ học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường. Kính mong các bậc PHHS quản lý, quan tâm đến sức khỏe của học sinh và đôn đốc để việc học tập của các em đạt kết quả tốt.

Trân trọng!

Bài viết liên quan