THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thời gian nhận hồ sơ:

- Thứ Sáu (ngày 23/7/2021):

+ Buổi sáng (từ 8 giờ đến 11 giờ): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Đội 1 thôn Huỳnh Cung.

+ Buổi chiều (từ 14 giờ đến 16 giờ 30/): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Đội 2 thôn Huỳnh Cung.

- Thứ Bảy (ngày 24/7/2021):

+ Buổi sáng (từ 8 giờ đến 11 giờ): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Đội 3 thôn Huỳnh Cung.

+ Buổi chiều (từ 14 giờ đến 16 giờ 30/): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu tạm trú tại thôn Huỳnh Cung.

- Thứ Hai (ngày 26/7/2021):

+ Buổi sáng (từ 8 giờ đến 11 giờ): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Xóm 1 thôn Tựu Liệt.

+ Buổi chiều (từ 14 giờ đến 16 giờ 30/): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Xóm 2 thôn Tựu Liệt.

- Thứ Ba (ngày 27/7/2021):

+ Buổi sáng (từ 8 giờ đến 11 giờ): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Xóm 3 thôn Tựu Liệt.

+ Buổi chiều (từ 14 giờ đến 16 giờ 30/): Thu hồ sơ của học sinh có hộ khẩu tạm trú tại thôn Tựu Liệt.

* Lưu ý:

- Trong quá trình nộp hồ sơ, nếu có vấn đề gì vướng mắc, phụ huynh liên hệ số điện thoại sau để được giải đáp: Cô Hương: 0988663670. Cô Hoàn: 0977720975.

Bài viết liên quan