THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức thu hồ sơ tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1 năm học 2021-2022

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND  Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để  phòng chống dịch COVID – 19

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND  Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để  phòng chống dịch COVID – 19

Trường tiểu học Tam Hiệp thông báo về việc thay đổi hình thức thu hồ sơ  tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1 năm học 2021-2022 như sau: 

1. Đối với học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công: CMHS có nguyện vọng đối chiếu hồ sơ thì chụp giấy khai sinh, sổ hộ  khẩu, sổ tạm trú (hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú (đối với học sinh tạm trú trên địa bàn xã Tam Hiệp), số điện thoại liên hệ, thông tin về tài  khoản đăng ký trực tuyến của học sinh... và gửi về Hội đồng tuyển sinh nhà  trường qua địa chỉ Email: c1tamhiep-tt@hanoiedu.vn để được đối chiếu.

2. Đối với học sinh chưa đăng ký được tuyển sinh trực tuyến:

2.1. Cha mẹ học sinh có nguyện vọng đối chiếu hồ sơ thì chụp giấy khai sinh, sổ hộ  khẩu, số điện thoại liên hệ, thông tin về tài khoản đăng ký tuyển sinh của học  sinh về Hội đồng tuyển sinh nhà trường theo địa chỉ Email trên để được hỗ trợ  tuyển sinh trực tiếp. 

2.2. Thời gian hỗ trợ từ ngày 24/7/2021 đến 28/7/2021. 

2.3. Sau khi Cha mẹ học sinh gửi các hồ sơ nêu trên, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ cập nhật vào hệ thống tuyển sinh và lập danh sách học sinh đã đăng ký dự tuyển thành công.

3. Số điện thoại hỗ trợ và xử lý kỹ thuật về công tác tuyển sinh:

Cô Hương: 0988.663.670. Cô Hoàn 0977.720.975

4. Lưu ý: 

Sau khi học sinh tựu  trường, hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tiến hành thu hồ sơ trực tiếp đồng thời thông báo thời gian nhập học. 

Mọi chi tiết Cha mẹ học sinh có thể xem trên cổng thông tin nhà trường tại địa chỉ: https://c1tamhieptt.edu.vn.

Nhà trường xin thông báo để cha mẹ học sinh được biết. 

Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan