Trường Tiểu học Tam Hiệp mời dạy hợp đồng môn Tin học năm 2017 - 2018

Trường Tiểu học Tam Hiệp  mời dạy hợp đồng năm 2017-2018  

- Giáo viên Tin học có chuyên môn giỏi để dạy học sinh lớp 3, 4, 5.

- Yêu cầu: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng tin học trở lên, có nghiệp vụ sư phạm (nếu tốt nghiệp các trường không thuộc khối sư phạm)

Liên hệ:  Cô Lan Anh- Hiệu trưởng

Điên thoại : 02436470096. 

Email        : c1tamhiep-tt@hanoiedu.vn