Tiểu học Tam Hiệp giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trường Tiểu học Tam Hiệp  nằm trên địa bàn xã Tam Hiệp, là một xã ven đô, những năm gần đây được sự quan tâm  của các cấp lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện Thanh Trì, các phòng ban chức năng của Huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hiệp nên trường được xây dựng mới với quy mô tiêu chuẩn của trường Chuẩn Quốc gia đã đi vào sử dụng từ năm học 2006-2007.

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Tam Hiệp và nhà trường phấn đấu quyết tâm giữ vững danh hiệu trường Tiểu học Tam Hiệp đạt chuẩn Quốc gia mức độ I đã đạt được từ tháng 1 năm 2008 và được công nhận lại tháng 1 năm 2014.

Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, trường Tiểu học Tam Hiệp đã đạt được như sau:

I. Tổ chức quản lý:

1. Công tác quản lý:

- Hàng năm nhà trường xây dựng các kế hoạch năm học, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường xây dựng chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cho năm học, cho học kỳ, tháng và tuần phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường. Phân công trách nhiệm từng cá nhân, đoàn thể phối kết hợp để hoàn thành đúng tiến độ.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý công tác của giáo viên, nhân viên và công tác hành chính theo quy định trong điều lệ trường tiểu học và pháp lệnh cán bộ công chức.

- Ban giám hiệu chỉ đạo tốt công tác hành chính, quản trị, đảm bảo đầy đủ các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy - học và các hoạt động giáo dục khác.

- Ban giám hiệu có đầy đủ đầu sổ phục vụ cho công tác tổ chức quản lý , các hoạt động của nhà trường, lưu trữ đầy đủ và khoa học.

- Có sổ công văn đi, đến, cập nhật công văn đi, đến hàng ngày chính xác và đầy đủ. Có sổ đồ dùng dạy học, sổ thư viện sử dụng có hiệu quả phục vụ cho công tác theo dõi quản lý sử dụng đồ dùng dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc báo cáo, lưu trữ công văn và quản lý thư viện.

2. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng:

a. Hiệu trưởng: Bùi Thị Thanh Hương

- Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm.

- Số năm công tác giảng dạy: 9 năm.

- Số năm làm công tác quản lý: 18 năm.

- Nghiệp vụ quản lý trường học: Cử nhân quản lý giáo dục.

- Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.

b. Phó hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Chính

- Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm.

- Số năm công tác giảng dạy: 20 năm.

- Số năm làm công tác quản lý: 14 năm.

- Nghiệp vụ quản lý trường học: Cử nhân quản lý giáo dục.

-Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.

* BGH luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, quản lý tốt mọi hoạt động của nhà trường, luôn phát huy tính dân chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Từ đó kịp thời điều chỉnh quá trình quản lý của mình sao cho hiệu quả nhất nên tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất tạo nên một sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục.

3. Các tổ chức, đoàn thể và hội đồng trong nhà trường.

- Chi bộ Đảng nhà trường có 22 Đảng viên (chiếm 54,3%). Hàng năm, chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, trung bình mỗi năm kết nạp từ 2 đến 3 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Chi Uỷ, chi bộ nhà trường luôn luôn lãnh đạo nhà trường theo điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Nhiều năm liên tục chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Được Đảng bộ xã Tam Hiệp, Đảng bộ huyện Thanh Trì  tặng nhiều giấy khen .

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 15 Đoàn viên(31,4%). Tổ chức Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM và sao nhi đồng luôn phối kết hợp chặt chẽ và hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng đội Thanh Trì, của Phòng GD-ĐT và hoạt động theo điều lệ Đoàn và Trung ương Đoàn TNCSHCM. Nhiều năm liền đạt “Chi Đoàn vững mạnh” cấp Huyện, liên đội đạt Liên đội vững mạnh cấp Trung ương. Nhiều năm BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì tặng giấy khen “Liên đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi”.

- Công Đoàn giáo dục : đây là một tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn phối kết hợp với Ban giám hiệu hoàn thành nhiệm vụ năm học. Ban chấp hành Công đoàn hoạt động đều tay thực sự là cầu nối giữa giáo viên, nhân viên nhà trường với BGH tạo nên sự đoàn kết nhất trí và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công đoàn ngành. Tham gia đầy đủ các kỳ thi do công đoàn ngành giáo dục huyện tổ chức. Nhiều năm liên tục đạt “Công đoàn vững mạnh cấp Huyện”, năm 2018 được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen.

Nhiều năm, được Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì công nhận đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa.

- Các hội đồng trong nhà trường bao gồm: Hội đồng trường, Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức và hoạt động theo sự chỉ đạo của SGD-ĐT Hà Nội, phòng GD-ĐT Huyện Thanh Trì và theo điều lệ trường Tiểu học.Các Hội đồng có sự đóng góp to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, sự phối kết hợp vì mục đích chung của sự nghiệp giáo dục Tiểu học nên kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường luôn có chiều hướng đi lên. Ba năm học liên tiếp gần đây, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố. Năm 2013 và năm 2019, được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác” .

4. Chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương và của Phòng GD-ĐT:

- Nhà trường thực hiện các chỉ thị , nghị quyết của Đảng liên quan đến giáo dục tiểu học, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, đồng thời chủ động tham mưu cho cấp bộ Đảng và chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể lãnh đạo hoạt động của nhà trường theo mục tiêu và giáo dục tiểu học.

- Nhà trường chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng GD-ĐT báo cáo kịp thời tình hình giáo dục tiểu học của nhà trường cho phòng GD-ĐT Huyện.

II. Đội ngũ giáo viên:

1. Số lượng và trình độ đào tạo:

  • Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường: 42 đồng chí.
  • Trong đó:

BGH : 2đ/c

Giáo viên : 35 đ/c(đạt tỷ lệ1,4 GV/Lớp)

Nhân viên: 7 đ/c (kế toán: 1 đ/c; y tế: 1 đ/c; Nhân viên thư viện: 1đ/c; bảo vệ: 4đ/c)

* Trình độ đào tạo của giáo viên:

+ Đại học sư phạm: 19 đ/c(48,5%)

+ Cao đẳng sư phạm: 8 đ/c(25,7%)

+ Trung cấp: 8 đ/c ((25,7%)

Số giáo viên đạt  chuẩn là 100%.

2. Phẩm chất đạo đức và trình độ chuyện môn, nghiệp vụ:

- Tập thể giáo viên nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm với học sinh yếu, mến trẻ, tận tâm với trường lớp.

- Số giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu giáo viên, nhân viên giỏi cấp Thành phố có 6 đ/c.

- Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp Huyện, chiến sỹ thi đua cấp Huyện 5 năm liền có 33 đ/c.

- Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường có 28 đ/c.

- Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

3. Hoạt động chuyên môn:

- Đầu năm BGH xây dựng kế hoạch chuyên môn theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, các tổ chức chuyên môn hoạt động theo kế hoạch và theo quy định của Sở GD-ĐT Hà nội, của Phòng GD-ĐT Huyện.

- Các tổ chức chuyên môn dự giờ thăm lớp, kiểm tra theo dõi đánh giá, xếp loại học lực học sinh` theo đúng quy định. Giáo viên chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp.

- BGH tạo điều kiện cho các đồng chí giáo viên dự chuyên đề của đồng nghiệp các trường bạn để học hỏi kinh nghiệm về nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

4. Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng:

- Nhà trường tạo điều kiện sắp xếp thời gian, công việc để các đồng chí giáo viên theo học lớp Đại học sư phạm Tiểu học và các đồng chí giáo viên tham dự các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại trường Bồi dưỡng cán bộ.

- 100% giáo viên tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng thường xuyện do Phòng GD-ĐT Huyện tổ chức hàng năm.

Ngoài ra, mỗi giáo viên đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua dự giờ, thăm lớp đồng nghiệp, qua dự chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, đọc báo ngành, xem bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục qua truyền hình…

III. Cơ sở vật chất - Thiết bị trường học:

1. Khuôn viên sân chơi, bãi tập:

- Diện tích trường: 7180 m2 đạt : 6,7 m2/ 1 hs.

- Nhà trường có phòng giáo dục thể chất với diện tích : 392 m2 đạt 0,5 m2/ hs

- Sân trường rộng, thoáng mát, có vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ cho học sinh vui chơi.

Khung cảnh sư phạm nhà trường Xanh , Sạch , Đẹp.

2. Phòng học:

- Tổng số lớp học : 25 lớp, tổng số học sinh: 1075 em, bình quân 42 hs/ 1 lớp.

- Tổng số phòng học : 26 phòng.

- Diện tích phòng học : 49 m2 đạt 1,2 m2/1hs

- Nhà trường có 1 phòng Tin học , 1 phòng Âm nhạc, 1 phòng Mỹ thuật và 1 phòng Lab dạy học Tiếng Anh

3.Thư viện:

- Có phòng thư viện theo quy định.

Diện tích : 137 m 2.

Có phòng đọc của giáo viên riêng và học sinh riêng với nhiều SGK và tài liệu tham khảo. Số đầu sách là 1340. Số quyển sách là 7514.

Thư viện nhà trường đạt danh hiệu Thư viện trường học xuất sắc cấp thành phố nhiều năm liền từ năm học 2011- 2012 đến nay.

4. Các phòng chức năng:

Trường có đủ các phòng chức năng theo quy định như:

- Phòng Hội đồng sư phạm với diện tích là 67 m2 được trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống ánh sáng, âm thanh nghe, nhìn.

- Phòng đồ dùng dạy học có 1 phòng với diện tích 49 m2, được trang bị đầy đủ các đồ dùng thiết bị, được sắp xếp khoa họctheo từng khối lớp, dễ tìm, dễ lấy.

- Phòng Y tế học đường có diện tích 20,5 m2, có 2 giường I nôx, có tủ thuốc, bàn làm việc, hệ thống quạt điện đầy đủ.

- Phòng hoạt động đội: được trang bị trống cờ, kèn, hệ thống âm thanh phục vụ cho hoạt động Đoàn Đội.

- Phòng mỹ thuật: có đủ bàn ghế, quạt điện, có giá treo tranh, tủ đựng đồ dùng, giá vẽ, bục để màu…

- Phòng âm nhạc: có đủ bàn ghế, quạt điện , có đàn Piano điện tử cho giáo viên, có đàn Oocgan cho học sinh, thiết bị nghe nhìn, tủ, giá đựng đồ dùng dạy học và học tập.

- Phòng học tin học có 30 máy tính nối mạng Internet phục vụ giảng dạy và học tập.

- Phòng Lab Tiếng Anh được trang bị thiết bị theo tiêu chuẩn.

- Phòng tập đa năng (nhà thể chất): có bàn làm việc, quạt mát, ánh sáng, phòng để đồ dùng của giáo viên và học sinh, phòng thay đồ, tắm rửa.

- Phòng văn thư: được trang bị máy tính kết nối mạng Internet, máy in, máy phôtô, tủ đựng tài liệu, hồ sơ.

5. Phương tiện, thiết bị giáo dục:

- Trong mỗi phòng học có đủ bàn ghế cho học sinh và giáo viên, có tủ lớp, có hệ thống đèn chiếu sáng chống cận, quạt mát, biểu bảng, trang trí phòng học đúng quy cách.

- Thường xuyên có kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho kho sách có đủ loại: sách dùng chung, sách nghiệp vụ cho giáo viên, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh.

- Nhà trường đã được trang bị các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ quy định như: máy tính, máy in, thiết bị âm thanh ngoài trời, mô hình, mẫu vật, tranh ảnh, bản đồ nhạc cụ, thiết bị nghe nhìn, dụng cụ TDTT…

6. Điều kiện vệ sinh:

- Trường đặt tại trung tâm xã, cao ráo, thoáng mát thuận tiện cho học sinh ba thôn đi học.

- Trường luôn giữ gìn khung cảnh Xanh , Sạch , Đẹp, nguồn nước sử dụng do nguồn nước máy của xã cung cấp, đảm bảo nguồn nước sạch. Trong trường có khu vệ sinh của giáo viên riêng, và riêng cho học sinh nam, nữ. Có khu để xe, có hệ thống cống rãnh thoát nước luôn đảm bảo vệ sinh, có tường rào, cây xanh bao quanh trường.

IV. Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục:

1. Đại hội giáo dục cấp cơ sở, Hội đồng giáo dục cấp cơ sở, Ban đại diện cha mẹ học sinh

Nhà trường với tư cách là 1 thành viên trong hội đồng giáo dục đã tham mưu và xây dựng kế hoạch hoạt động với hội đồng giáo dục xã, tổ chức Đại hội giáo dục cơ sở theo định kỳ với nội dung hoạt động thiết thực.Cụ thể:

- Tham mưu với Hội đồng giáo dục, Hội đồng khuyến học xã tổ chức khen thưởng cho :

+ Thầy cô dạy giỏi vào dịp 20/11, Trò học giỏi thưởng vào dịp hè cuối năm học: thưởng vở viết, giấy khen.

- Hội đồng giáo dục xã và Hội khuyến học xã đều chăm lo, thăm hỏi động viên tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vào 20/11 và dịp tết Nguyên đán.

- Hội CMHS hoạt động đều tay, có hiệu quả luôn sát cánh cùng nhà trường để giáo dục học sinh chăm lo đời sống tập thể sư phạm nhà trường. Động viên kịp thời thầy cô dạy giỏi, trò học giỏi và các ngày lễ tết. 100% phụ huynh nhà trường ủng hộ kế hoạch chủ trương năm học của nhà trường.

2. Các hoạt động của gia đình và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường giáo dục Nhà trường- Gia đình- Xã hội lành mạnh.

- Nhà trường có các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: phương tiện thông tin của xã, Ban đại diện CNHS, các tổ chức đoàn thể xã hội của xã để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về mục tiêu giáo dục tiểu học là đào tạo ra một lớp người phát triển toàn diện, hiểu biết về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục tiểu học.

- Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với các bậc cha mẹ theo cơ chế phân công - hợp tác, cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập, đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường, giáo viên và gia đình thông qua việc sử dụng hợp lý các hình thức trao đổi thông tin như họp giáo viên – gia đình 3 lần trong năm, qua sổ liên lạc điện tử, hoặc điện thoại trực tiếp đến gia đình…

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục như: Giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống, thực hiện tốt chương trình, nội dung môn “Thanh lịch- Văn minh”. Luyện tập sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật, TDTT thông qua các buổi hoạt động tập thể; dưới cờ, sinh hoạt giữa cờ, sinh hoạt ngoại khoá, hoạt động Đội và trong các tiết dạy…

3. Sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường:

- Nhà trường đã huy động được sự đóng góp về vật chất của cha mẹ học sinh và cộng đồng xã để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường như: UBND xã hỗ trợ để trồng cây xanh, vườn hoa cây cảnh, hỗ trợ mua 1 bộ trống, cờ, bộ kèn, quần áo đội nghi lễ. Huy động nguồn lực từ phía cha mẹ học sinh để mua sắm trang thiết bị dạy học như máy chiếu Projector, cơ sở vật chất bán trú cho học sinh, tặng thưởng động viên cán bộ giáo viên, nhân viên nhân dịp 20/11, dịp Tết Nguyên đán…

V. Hoạt động và chất lượng giáo dục:

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:

- Nhà trường dạy đủ các môn học, dạy đúng tăng cường chương trình thời khoá biêu theo quy định và dạy môn tự chọn Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Luôn quan tâm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, nhà trường coi trọng giáo dục thể chất cho học sinh nên 5 năm liền trường được công nhận trường Tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp Thành phố.

- 100% học sinh toàn trường học 2 buổi/ngày, đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường có thời gian quan tâm giáo dục đến từng đối tượng học sinh: học sinh khá giỏi, học sinh trung bình và học sinh yếu để giúp học sinh học tập có hiệu quả hơn, có điều kiện tham gia lao động vệ sinh trường lớp nhằm giúp các em biết lao động giữ gìn vệ sinh trường lớp, tự lao động phục vụ bản thân , rèn đức tính chăm chỉ lao động.

- Hàng năm nhà trường tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp như : Hội khoẻ Phù đổng, thăm nghĩa trang liệt sỹ, tham quan viện bảo tàng lịch sử, viện bảo tàng quân đội, vào lăng viếng Bác…

2. Thực hiện giáo dục tiểu học – Chống mù chữ

- Nhà trường phổ cập giáo dục tiêu học đúng độ tuổi, không để xảy ra hiện tượng tái mù chữ.

- Tổ chức tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

- Huy động được 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp.

- Không có học sinh bỏ học.

3.Chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng được nâng lên.

- Học sinh lên lớp : 100%

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ; 100%

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 100%

- Học sinh được khen thưởng các cấp: đạt 80%

- Hiệu quả đào tạo(tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học) đạt 100%.

* Nhà trường quy trì các điều kiện của trường Chuẩn Quốc gia để giữ vững danh hiệu trường Chuẩn quốc gia mức độ I.

Mở đầu\\

 

 

 

 

Kết luân