Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021) https://trienlamsachhochiminh.book365.vn/

Ngày 04/6/2021, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Mình, Bộ TT &TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.(05/6/1911-05/6/2021). Triển lãm diễn ra từ ngày 04/6/2021 đến ngày15/6. Riêng hội sách trực tuyến kéo dài đến ngày 30/6 tại địa chỉ  https://trienlamsachhochiminh.book365.vn/

Triển lãm được khai mạc từ ngày 4/6/2021 tiếp tục thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm lan tỏa một cách sâu rộng nhất những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc và để tưởng nhớ công lao to lớn của Người.

Với 8 không gian trưng bày sách trực tuyến, trên nền tảng công nghệ địa chỉ book365.vn, triển lãm mong muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ở các thế hệ trẻ; trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Vượt qua những khó khăn của tình hình dịch bệnh, Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc sưu tầm, lựa chọn tư liệu, sách, báo, trong đó có những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Đường Kách Mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh... Hàng nghìn ấn phẩm, tem thư, sách, báo, tư liệu (trong đó có cả những tư liệu gốc được sưu tầm từ nước ngoài) được Ban tổ chức trưng bày trong 8 không gian chuyên đề gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An; Chủ tịch Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội; Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam - Thành đồng Tổ quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam; Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh qua những con tem bưu chính; Thế hệ trẻ học và làm theo lời Bác... đã giới thiệu khái quát được cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần nào tái hiện được hành trình sáng tạo, vĩ đại trong tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp phóng dân tộc, giải phóng đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách ảnh Nguyễn Ái Quốc: Hành trình cứu nước và Tuyển thơ Vào cõi Bác xưa là bộ sách đặc biệt trong sự kiện triển lãm này.

Bài viết liên quan