29/08/21  Tin tức từ Phòng  135
Mẫu đơn dành cho phụ huynh có nhu cầu cho con em học tập tại nơi cư trú do ảnh của dịch covid-19.
 21/08/21  Tin tức từ Phòng  118
Công văn 1633/UBND-YT ngày 14/8/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bênh Covid 19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.
 18/06/21  Tin tức từ Phòng  161
Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Trì.