Công điện số 12 vv Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

"5K" chung sống an toàn

với dịch bệnh

Khẩu trang

Khử khuẩn

Khoảng cách

Không tụ tập

Khai báo y tế

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 02/6/2021, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã ra công điện số 12/CĐ-UBND về việc Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện.

Công điện nên rõ 5 nội dung chính về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bạn huyện với những vẫn đề chỉ đạo cụ thể, rõ ràng với các ban ngành, đoàn thể trong huyện.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 huyện, nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, rà soát, hoàn thiện các phương án tổ chức kỳ thi trên địa bàn, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành phố, trong đó lưu ý: 

1. Tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo, thường xuyên chặt chẽ, sự phối hợp của cả hệ thống chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn với các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt các bậc phụ huynh, tạo sự đồng thuận xã hội đối với kỳ thi. 

2. Rà soát kỹ lưỡng, xây dựng và hoàn thiện các phương án tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; rà soát, sàng lọc đối tượng học sinh, tổ chức diễn tập, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kịp thời các tình huống phát sinh.