Cồng văn thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 theo công điện 1190 của Thủ tướng

Ngày 02 tháng 10 năm 2021, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì ban hành văn bản Số: 23/PGD&ĐT Thanh Trì, về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 hiệu quả, chất lượng trên cơ sở căn cứ Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng và Công văn số 10180/VP -KGVX ngày 23/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết trong File đính kèm.

CV thực hiện KH năm học theo Công điện 1190.pdf