Công văn tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện công văn số 619/PGD&ĐT huyện Thanh Trì ngày 05/10/2021 về Tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các đ/c CB,GV,NV nhà trường xem và thực hiện;

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./ 

617. CV THI TIM HIEU BIEN DAO gui truong.pdf