DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 20/04/2021, UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn TP Hà Nội. 

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Cụ thể: Danh mục SGK lớp 2 gồm 19 cuốn ở 8 môn học và hoạt động giáo dục (gồm cả bắt buộc và tự chọn). Trong đó, Tiếng Việt, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm mỗi môn có 1 cuốn; Toán, Đạo đức, Tự nhiên Xã hội, Giáo dục thể chất mỗi môn 2 cuốn và môn tự chọn là Tiếng Anh.

SGK lớp 2, lớp 6 được Hà Nội phê duyệt thuộc nhiều bộ của các Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP. HCM, Đại học Quốc gia TP HCM.

qdub-1814-2021-01_signed.pdf                                                                                                                           

TP.-Thong-bao-danh-muc-sach-giao-khoa-duoc-Thanh-pho-phe-duyet_cuongnt-23-04-2021_16h55p55(26.04.2021_09h10p17)_signed.pdf