Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2021-2022 của UBND huyện Thanh Trì.

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 18/5/2021, UBND  huyện Thanh Trì ra văn bản số 196/KH-UBND  về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Chi tiết nội dung trong File đính kèm.