TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ.

Công văn 1633/UBND-YT ngày 14/8/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bênh Covid 19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Thanh Trì, ngày 14/8/2021, UBND huyện Thanh Trì gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh Covid 19 đạt hiệu quả.

1663_ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.pdf