VỀ VIỆC TIẾP NHẬN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NƠI CƯ TRÚ DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Mẫu đơn dành cho phụ huynh có nhu cầu cho con em học tập tại nơi cư trú do ảnh của dịch covid-19.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19; Công văn số 2978/SGDĐT-QLT ngày 24/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19; Công văn số 519/GD&ĐT ngày 26/8/2021 của Phòng GD&DTD huyện Thanh Trì về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; Trường Tiểu học Tam Hiệp gửi các văn bản hướng dẫn và mẫu đơn dùng cho học sinh xin học tập trong thời gian dịch Covid-19 tại nơi cư trú. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm các khối lớp triển khai đến toàn thể phụ huynh.

Hạn gửi danh sách học sinh trước 12 giờ ngày 31/8/2021.

Mẫu đơn tải trong file gửi kèm!

Mau_don_Danh_sach.doc