Về việcTiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 5/4 để phòng chống dịch bênh Covid 19.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid 19, Sở GD & ĐT Hà Nội ra văn bản về việcTiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 5/4.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tại Buổi họp trực tuyến với các quận huyện phiên thứ 22 diễn ra chiều ngày 18/3. Thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 5/4. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong khoảng 15 ngày tới, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp, vì thế, khung chương trình học của Bộ GD-ĐT có thể bị lỡ thêm.Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội báo cáo Bộ GD-ĐT về phương án dạy học cụ thể. Chuẩn bị phương án trong trường hợp học sinh chưa thể đến trường thì tăng cường tổ chức dạy học trên truyền hình một cách phù hợp và có phương án thực hiện kế hoạch thời gian năm học một cách phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục.