CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND TP Hà Nội về Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học mới 2021-2022 ngành GD&ĐT Hà Nội. Sau Lễ khai giảng trực tiếp phát sóng trên truyền hình kênh H1, H2, sóng phát thanh FM.. của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (từ  07h30 đến 08h30 ngày 05/9/2021-Chủ Nhật) là thời gian tổ chức sinh hoạt đầu năm tại các lớp học trực tuyến (phòng học Zoom) - dự kiến từ 08h45 đến 09h30 ngày 05/9/2021.

Thực hiện kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND TP Hà Nội về Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học mới 2021-2022 ngành GD&ĐT Hà Nội. Sau Lễ khai giảng trực tiếp phát sóng trên truyền hình kênh H1, H2, sóng phát thanh FM.. của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (từ  07h30 đến 08h30 ngày 05/9/2021-Chủ Nhật) là thời gian tổ chức sinh hoạt đầu năm tại các lớp học trực tuyến (phòng học Zoom) - dự kiến từ 08h45 đến 09h30 ngày 05/9/2021.

Chi tiết Lễ khai giảng trực tiếp trong File đính kèm.CHUONG TRINH-KHAI-GIANG-2021-2022 (05.9).doc