Nội dung môn Toán lớp 4, 5 dạy trên truyền hình tuần từ 30/3 đến 04/4/2020

LỊCH PHÁT SÓNG

 DẠY TOÁN LỚP 4, 5 TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Tuần từ 30/3 đến 04/4/2020

LỚP 4:

 

TT

Thời gian

Tên bài

Người dạy

Tuần

Thứ/ Ngày

  1.  

30/3 – 4/4

Thứ 3 (31/3)

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Tường Thị Thúy

  1.  

Thứ 6 (3/4)

So sánh hai phân số khác mẫu số

Nguyễn T.Trúc Quỳnh

 

LỚP 5:

 

 

TT

Thời gian

Tên bài

Người dạy

Tuần

Thứ/Ngày

  1.  

30/3 – 4/4

Thứ 3 (31/3)

Thể tích một hình

Hoàng Thu Hà

  1.  

Thứ 6 (3/4)

Xăng-ti-mét khối. Đè-xi-mét khối

Hoàng Yến