V/v hướng dẫn hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh trường MN, lớp 1, 6 năm học 2021 - 2022

Ngày 9/7/2021 Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội có văn bản số 2500-SGD-GDPT về việc hướng dẫn hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh trường MN, lớp 1, 6 năm học 2021 - 2022 đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19  trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 9/7/2021 Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội có văn bản số 2500/SGD&ĐT-GDPT về việc hướng dẫn hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh trường MN, lớp 1, 6 năm học 2021 - 2022 đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 có sự thay đổi về thời gian nhận hồ sơ trực tiếp.

Chi tiết trong File đính kèm. 2500-SGD-GDPT(09.07.2021_13h49p34)_signed (1).pdf