Văn bản Kiểm định 2018

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học của Bộ GD&ĐT.

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Thông tư số 17/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/08/2018 về Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

2. Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 03/04/2019 của UBND huyện Thanh Trì về Kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học 

Bài viết liên quan