Hội diễn văn nghệ chào mừng 55 năm ngày Bác Hồ về thăm và chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (25/01/1963- 25/01/2018)